قوانین و مقرارت

استفاده از مشاوره از طریق مشاورین همراه به منزله پذیرش این قوانین است.

قوانین و شرایط
۱.مراجعان محترم  توجه داشته باشند که مشاوره تلفنی مشورت و راهنمایی است و مشاوره ارایه شده فقط بر اساس صحبتهای ارایه شده شما بوده و مسیولیت تطابق مشورتهای دریافت شده با موضوع  و اجرای آن با خود شماست، اطلاعات دریافتی فقط زمانی موثر است که
اولا اطلاعات داده شده شما دقیق و کامل باشد..
دوما اطلاعات دریافت شده متناسب با موقعیت، زمان و مکان  و تمام جوانب موضوع استفاده گردد..

۲.در هنگام دریافت مشاوره باید در حالت کاملا آرام و بدور از استرس و شتابزدگی قرار داشته باشید تا موارد به درستی بین شما و مشاور منتقل گردد. و مشاور ما هیچ تعهدی در قبال مواردی که در حالت استرس و بدون تمرکز کامل بیان شود نخواهد داشت..

۳.می توانید از طریق مشاورکد پرونده خود را دریافت و در تماسهای بعدی سوابق مشاوره های خود را دریافت دارید

۴.دقت داشته باشید که شما باید برای نتیجه گیری مناسب  بعد از بکارگیری رهنمود دریافت شده   نتیجه را به مشاور مجددا گزارش تا رهنمود جدید دریافت دارید.. تا انشالله به هدف مورد نظر دست یابید..
۵.مسیول تطابق رهنمودهای ارایه شده با شرع و قوانین موضوع ارجاع با مراجع تلفنی است.. هرچند مشاورین همراه  مشاوره حقوقی و شرعی نیز راه اندازی نموده تا شما بتوانید جنبه های حقوقی و شرعی موضوع خود را نیز دریافت دارید..
۶.در هنگام مشاوره نیازی نیست که شما مشخصات خود را به مشاور ارایه دهید و فقط اسم کوچک بلا مانع است مواردی مثل سن، شغل و سطح درآمد که مورد نیاز مشاور باشد مورد سوال قرار خواهد گرفت . شما می توانید این موارد را نیز پاسخ ندهید و این مطلب از حقوق شما می باشد اما امکان دارد که در صورت عدم ارایه مشاور نتواند راهنمایی کاملی ارایه دهد..
۷.مشاور حق ارایه  تلفن شخصی خود را به شما نداشته و همچنین حق دریافت شماره تلفن شخصی شما را نخواهد داشت..
۸.جهت نظارت و ارتقا مشاوره ها ضبط  رندم مشاوره ها صورت می پذیرد. هرچند این اطلاعات بصورت کاملا محرمانه نگهداری می گردد. اما در هنگام دریافت مشاوره از آرایه اطلاعاتی مثل نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه ویا شماره تلفن شخصی خود داری نمایید.

۹.هرگونه ایراد و مشکل در تمامی اجزا سیستم را مشاورین همراه پاسخگو بوده و می توانید از طریق تلفن ۰۲۱۲۲۹۶۴۳۳۵ مشکلات و شکایات احتمالی را مطرح تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

موفق و پیروز باشید.