صمیمیت در رابطه | چند تکنیک ساده برای رابطه شیرین با همسر

Post
صمیمیت در رابطه زوجین ترکیبی است از موارد زیر: عاطفه : زوجین باید عواطف خود را به صورتی راحت برای یکدیگر بیان کنند. بیانگری : عقاید و نگرش های خود را به یکدیگر ابراز می کنند.(ادامه دارد)

 

صمیمیت در رابطه زوجین ترکیبی است از موارد زیر:

عاطفه : زوجین باید عواطف خود را به صورتی راحت برای یکدیگر بیان کنند.

بیانگری : عقاید و نگرش های خود را به یکدیگر ابراز کنند.

سازگاری : با یکدیگر همکاری صمیمانه داشته باشند.

همبستگی : نسبت به هم متعهد باشند.

رابطه جنسی : از رابطه جنسی خود رضایت داشته باشند.

حل تعارض : اختلاف نظراتشان را با هم برطرف کنند.

خودمختاری : برای ارتباط با دوستان و اعضای خانواده خود استقلال داشته باشند.

هویت : اعتماد بنفس و عزت نفس بالایی داشته باشند.

 

سارا کامران نژاد

2214