مهارت های ده گانه زندگی

Post
مهارت های ده گانه زندگی که تمرین و یادگیری آن برای هر فردی ضرورت دارد. مهارت تصمیم گیری: در این مهارت افراد می آموزند که  اهمیت تصمیم گیری چیست و  یک تصمیم درست و عاقلانه شامل چه مراحلی است(ادامه دارد)

 

مهارت های ده گانه زندگی که تمرین و یادگیری آن برای هر فردی ضرورت دارد.

  • مهارت تصمیم گیری :

در این مهارت افراد می آموزند که  اهمیت تصمیم گیری چیست و  یک تصمیم درست و عاقلانه شامل چه مراحلی است و متوجه می شوند تصمیم گیری صحیح و به موقع تضمین کننده موفقیت در زندگی ست.

  • مهارت حل مساله :

این مهارت عبارت است از تعریف، واکاوی و بررسی دقیق مشکلی که فرد با آن روبرو است، شناسایی و بررسی راه حل های موجود و ارزیابی دقیق هر راه حل  ودر نهایت برگزیدن و اجرای راه حل مناسب. فرایند حل مساله  با انتخاب راه حلی با بیشترین منفعت و کمترین ضرر مادی و معنی برای فرد همراه است.

  •  مهارت تفکر خلاق :

تولید اندیشه و به نوعی دیگر دیدن است.  فرد در مواجهه با مشکلات،  در حال کشف راه حال های نو و بدیع است که کمتر کسی به آن توجه کرده است. در این مهارت افراد فرا می گیرند که با شیوه های متفاوت بیندیشند و از تجربه های متعارف و معمولی خود فراتر روند و راه حل هایی را خلق کنند که خاص و ویژه خودشان است.

  • مهارت تفکر نقاد :

این مهارت عبارت است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و بررسی صحت یا سقم مطلبی با دلیل و مدرک و استدلال و سپس پذیرفتن یا رد کردن آن.

  • مهارت برقرار کردن ارتباط موثر :

این مهارت به معنای توانایی ابراز احساسات، نیازها و نقطه نظرهای فردی با گوش دادن فعالانه به مخاطب و ایجاد بیشترین رضایت با کمترین تنش و کشمکش است.

  • مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی :

مهارتی است برای تعامل مثبت با افراد به خصوص اعضای خانواده در زندگی روزمره، شناسایی مرز روابط با دیگران و ایجاد روابط صمیمانه متعهدانه.

  • مهارت خودآگاهی :

خودآگاهی به معنی توانایی فرد در شناخت خود و نیز شناسایی خواسته ها، نیازها و احساسات و نقاط ضعف و قدرت خود است. در این مهارت فرد می آموزد که چه شرایط یا موقعیت هایی برای او عذاب آور هستند.

  • مهارت همدلی :

در این مهارت فرد می آموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند، تفاوت های فردی را بپذیرد و با پیش داوری و قضاوت با دیگران برخورد نکند.

  • مهارت مقابله با هیجان :

شناخت هیجان هایی از قبیل شادی و ترس و حسادت و غم و... و تاثیر آنها بر رفتار خود و دیگران و فراگیری نحوه اداره آنها و واکنش مناسب در برابر آنها.

  • مهارت مقابله با استرس :

در این مهارت فرد می آموزد که چگونه با فشارها و تنش های زندگی و همچنین استرس ها مقابله یا آنها را مدیریت کند تا باعث فرسودگی روانی و جسمانی اش نشود.

سارا کامران نژاد

2214