مهارتهای ارتباطی در هنگام زلزله

Post
. زلزله ۵ و یک دهم ریشتریه دماوند باعث شد که اکثرا خانواده ها از منزل بیرون یاییند در این هنگام اولا توصیه می شود تا ۳ ساعت پس از زلزله مردم بیرون بمانند ،آرامش خود را حفظ کنند ،فرزندان را در کنار خود نگه دارند ..اگر در خودرو هستید خودرو در جایی قرار داشته باشد که در هنگام زلزله امکان جابه جایی وجود داشته باشد..

محمد نزل ابادی

2020

درحال اشتغال