مدیریت تغذیه ی گاو شیری - بهینه کردن مصرف ماده ی خشک با چند راهکار ساده

Post
بهینه کردن مصرف ماده خشک به معنای مصرف بیشتر ماده خشک به همراه مواد مغذی مورد نیاز بیشتر با هدف بهره وری بهتر میباشد که منجر به افزایش تولید شیر، افزایش چربی و پروتئین شیر، افزایش ماده ی خشک مصرفی و حصول وزن مناسب در هر مرحله از چرخه ی آبستنی - شیردهی میشود. در اینجا به چند نکته ی بسیار ساده و کاربردی (که شاید دامدار به راحتی از کنار ان بگذرد) جهت بهینه کردن ماده خشک مصرفی اشاره میکنیم: ۱. تمیز و صاف بودن آخور : گاوها به تمیز بودن و نوع و حتی رنگ آخور حساسند!پس توصیه میشود همیشه آخور تمیز باشد و ترجیحا از سطوح صاف و روشن تر مثل کاشی سفید و صفحات پلاستیکی استفاده شود... ۲. خوراک دهی به طور منظم و در تایمهای ثابت انجام شود: یعنی هر روز خوراک دهی در زمان های برنامه ریزی شده و مثل روزهای قبل انجام شود... ۳. خوراک تازه و سالم و با بافت مناسب استفاده شود: گاو خوراک مانده و کپک زده را کمتر مصرف میکند و تمایل کمی به خوردن آن دارد... ۴. از روش خوراک کاملا مخلوط (TMR) جهت خوراک دهی استفاده شود : در این روش تمامی اجزای خوراک با اندازه های استاندارد و یک دست و به طور کاملا مخلوط و یکنواخت در اختیار دام قرار میگیرد تا دام نتواند اجزای خوراک را جدا کند و از تمامی مواد مغذی موجود در جیره استفاده کند... ۵. رطوبت مناسب جیره: جیره نه باید خیلی مرطوب و نه ۲۳خیلی خشک باشد.جیره با رطوبت زیاد میتواند موجب اسیدوز و با رطوبت پایین موجب کاهش خوراک مصرفی شود. توصیه میشود رطوبت خوراک بین ۴۵ الی ۵۰ درصد باشد.... ۶. ترکیب جیره را ثابت نگه دارید: جمعیت میکروبی دستگاه گوارش گاو به نوع و میزان ترکیبات جیره عادت میکند و خود را با آن تطبیق میدهد تا عمل تخمیر و گوارش به بهترین شکل انجام شود. پس تا مجبور نشدید دست به تغییر جیره نزنید... ۷.اندازه مناسب اجزای خوراک: اندازه ی قطعات خوراک باید مناسب و یک‌ دست باشد تا گاو نتواند قسمتی از آن را جدا کند و مصرف کند و قسمتی از خوراک در آخور باقی بماند.به این منظور به ترکیب علوفه و دانه های خوراک دقت شود که دانه ها خیلی درشت و یا خیلی ریز نباشند و اندازه علوفه ی خوراک هم متناسب باشد...عموما گاوها علوفه ای را که از عرض پوزه بلندتر باشند و دانه های خیلی درشت را جدا کرده و صرف نمیکنند... ۸. توجه به ابعاد آخور : طول آخور باید به گونه ای باشد که به طور متوسط ۱ متر برای هر راس فضای خوراک خوری موجود باشد. همچنین ارتفاع کف آخور از زمین ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر باشد تا هم تولید بزاق بیشتر شود و هم از پخش شدن و هدر رفتن خوراک جلوگیری شود... ۹.مصرف آب کافی: میزان مصرف خوراک و آب ارتباط مستقیم با هم دارند مخصوصا در فصول و مناطق گرمتر...پس فضای مناسب آبخوری و آب تمیز و کافی همیشه در اختیار گاو قرار داده شود...

ابراهیم محمدی

6633

کارشناس مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی (دامپروری) و مشاور امور دام