نحوه و جلسه خواستگاری

Post

➖اگر دختری برای پسری در نظر گرفته شدیا پسر درگذشته بادختری طبق موازین شرعی وعرفی آشناشد؛هم اکنون در ابتدای امر والدین یا بزرگترها یا اقوام پسر قبل از اطلاع دادن به خوانواده ی دختر،برای جلسه ی آشنایی خانواده ها وآشنایی دخترو پسر،بهتراست در مورد دختر وخانواده ی او تحقیقات متعارف ولازم ومعقول بجابیاورند.

‼️ولی متاسفانه بعضی از خانواده ها اول میروند در جلسه ی بله برون یا جلسه ی آشنایی با خانواده ی عروس خانم=دختر مینشینند یا اول دختر وپسررا راهی آزمایشگاه میکنند[آزمایش خون]بعداز بلامانع بودن جواب آزمایش،تازه خانواده ی پسر یا خود پسر برای تحقیقات پا به میدان میگذارند!!
-احتمال میرود در بعضی مواقع در تحقیقات بعمل آمده نتیجتاً مورد رضایت خانواده ی پسر نباشد از این ازدواج منصرف میشوند ولی بی توجه یابیخبر از این موضوع که چقدر بار روانی وفشار فکری وسنگینی را بر خانواده ی دختر و خوددختر سهواً یا ...وارد نموده اند!!

🔹-پس پیشنهاد میشود اول تحقیقات متعارف ومحرمانه ومعقول وشرعی را انجام دهند(به قول بعضی از متدینین:اول استخاره ی خودرا بگیرند)بعدوارد میدان بشوند.

2️⃣➖اگر پسرازقبل طبق موازین شرعی و عقلی  و اجتماعی وعرفی بادختر آشناشده وتحقیقاتش را انجام داده و {گفتگویی با دختر در جلسات متعدد بصورت رسمی وشرعی منطقی به دور از ازحاشیه و بدور از کلمات رکیک وشهوت انگیز،داشته▪︎که طبق فتوای اکثرمراجع معظم تقلید،اینگونی آشنایی دختر وپسر درقالب شرع مقدس اسلام باشدوقصد ازدواج داشته باشندبلامانع میباشد}ومسئولیتش را برعهده میگیرد(زیرا مثلاً پسر تحصیل کرده میباشد ومیتواند خانواده ی خودرا راضی نمایدوپاسخگوی پرسشهای بزرگترهای خود اعم از پدر ومادر بوده)در اینصورت با هماهنگی والدین خود نیازی به تحقیقات میدانی دیگر نیست،برای خانواده ی دختر تماس میگیرند،میگویند برای امرخیر میخواهیم مزاحم بشویم آیا اجازه میفرمایید؟کجاخدمت برسیم؟

3️⃣➖به احتمال قوی خانواده ی دختر آدرس خانواده ی پسر=آقاداماد را میگیرند ومی فرمایند لطفاً به ما اجازه دهید محضرتان اطلاع خواهیم داد=یعنی میخواهند آنها هم تحقیقاتی در مورد داماد انجام دهند.

🔶:البته احتمال هم دارد در همان تماس اول خانواده ی دختر بفرمایند دخترما درحال تحصیل است یا خواستگار دارد یا ازاین گونه مطالب..در هرصورت رد بفرمایند.

4️⃣➖بعدازآنکه خانواده ی دختر اجازه ی آشنایی دادند؛خانواده ی داماد=یعنی پسر وارد منزل دختر شده وبزرگتر ها به گفتگو پرداخته و درآن جلسه بهتراست بزرگترهای آقاداماد از خانواده ی دختر اجازه ی گفتگو بین پسرودختر را در یک اتاق خلوت بگیرند-وبهتر است درب اتاق مقداری باز باشدتا طرفین وخانواده های محترم فرهنگ وادب دینی و عرفی خودرا بااین عمل در ابتدای امر در محضر یکدیگر به نمایش بگذارند..

5️⃣➖انشاءالله دختروپسر دقایقی کوتاه مثلاً نیم ساعت بایکدیگرآشناشده و برنامه های آینده ی زندگی خودرابیان نموده و..و..و..انتظاراتی که از یکدیگر در این مسیرزندگی دارندرا اظهار میدارند.

🔺:نیازی نیست در بیش از حداین گفتگو طولانی شود،زیرا بعداز جواب آزمایش وقت برای آشنایی با اجازه ی بزرگترها قبل از منعقدشدن صیغه ی رسمی عقد بسیار است..

6️⃣➖بعدازگفتگوی عروس وداماد؛خانواده ها به یکدیگر اجازه داده تا دختروپسر برای آزمایش خون به آزمایشگاه بروند وبهتراست همراه دختر یکی از بستگانش مانند خواهر یا خاله یا عمه ی دختر همراهش باشد وهمراه آقا داماد فقط پول باشد بهتر است به جای همراه،زیرا باید پول آزمایش را چه جواب مثبت چه منفی،داماد پرداخت نماید واستقلالیت ومتعهدبودن به زندگی رااز همین لحظه خالصاً ومخلصاً در کمال ادب وخوشرویی وبا محبت وعشق به نمایش بگذارد..😉🌸😉

7️⃣➖درجلسهی اول یعنی جلسه ی آشنایی پسر نیازی نیست شیرینی یا دسته گل یا هدیه ایی ببرند،زیرا هیچ چیزی مشخص نیست وهنوز جواب آزمایش مشخص نشده...درست است که خانواده ها تحقیقات خودرا قبل از آزمایش انجام داده بودند.

8️⃣➖دراین قسمت اگرجواب آزمایش منفی باشد،یعنی اشکالی در خون دختروپسر وجود ندارد،یا عدم اعتیادبه موادمخدر..و..و...و..،آنگاه دختروپسر به خانواده های خود اطلاع داده وجلسه ی بعدی را هماهنگ میکنند تا اقوام وبستگان درجه ی یک دعوت شوند ودراین زمان پسر با تهیه کردن شیرینی ومثلاً روسری یاچادر یا یک حلقه ی طلا یا نقره،بستگی به شرایط مالی اودارد با بزرگترهای خود منزل خانواده ی عروس آینده ی خود میشود ودر آن جلسه بازهم با اجازه ی بزرگتر ها دختر وپسر اگه نیاز به گفتگو دارند؛به اتاقی خلوت برای صحبت وآشناشدن از خصوصیات اخلاقی هم می نشینند واگر زمان آن مقداری طولانی بشود بلامانع میباشد...

🔸 :درآن شب بزرگتر ها در مورد مهریه ومثلا چند وسی

له به عنوان کالای چوبی ویخچال یا تلوزیون  که برعهده ی داماد است،بستگی به رسم ورسومات مناطق مختلف داردبه گفتگو می نشینندودر مورد زمان عقد وجشن وزمان عروسی بعداز عقد ودر مورد[عندالمطالبه یا عندالاستطاعت بودن مهریه]یا اینکه برای عروسی فقط به سفرزیارتی یا سیاحتی بروندیا نروند وتعدادمهمانها و..و..و..محل زندگی دختروپسر در آینده و..و..و..گفتگوها میشود..

🔴‼️:لطفاً از افرادیگه اعم از مذکرومونث،در طول زندگی خود عقده ها داشته وکمبود وکوتاهی زندگی خودرا دراین جلسات میخواهند به تصویر بکشند وبا حرفها ونظرات بیهوده جز خراب کردن کاری ازدستشان برنمی آید ولو آنکه ریش یا (گِیس)گیسو سفید هستند دعوت نشود وبلکه افرادی متدین ومتشخص و باتجربه وبا ادب ومهربان وبامحبت وبا منطق واجتماعی دعوت بشود بهتراست.

🔺‼️اگر آن افراد خاص یعنی تنگ نظر درجلسات اینچنینی حضور دارند شما مجبورید یا سکوت کنید وجلسه را در وقت دیگری برگذار کنید یا بصورت سُوری والکی باآنها همراهی کنید ولی به حقیقت تصمیمات بصورت محرمانه با دختروپسر و والدین شان صورت پذیرد تا اینجلسات به اغتشاش و بی احترامی کشیده نشود واینجا دختر وپسر ضرر خواهند کرد...❤️پس عزیزانم...جلسه را خودتان مدیریت کنید وباصبوری وبه معنای واقع با توکل بر خدا ومقدسات خود پیش ببرید...

9️⃣➖در مقدار مهریه باید داماد تصمیم اصلی بگیرد؛طبق عرف وطبق توان خود ببیند چگونه میتواند صادقانه سخن بگوید،زیرا از نظر شرع مقدس اسلام مرد باید مهریه را پرداخت نماید واگر از ابتدا قصد ندارد پرداخت کند یا بصورت سُوری دارد در تعیین مهریه سخن میگوید...از نظر شرع مقدس اسلام جای تامل وتفکر میباشد...

👌✴️بهتراست مهریه نه بسیار باشد که هیچ وقت داماد نتواند اگر اشتباهی از همسر خود دید به او تذکر دهد،زیرا بیم آن میرود اگر بیان کنم احتمال مشاجره وجنگ ودعوا بین من وهمسرم پیش می آید شاید مهریه را اجرا بگذارد ومن توان پرداخت ندارم پس بهتراست هیچ وقت به همسرم =عروس خانم چیزی نگویم!!

👌✴️وبهتراست مهریه کم هم نباشد که پسر چون قدرت واستطاعت مالی دارد بتواند هرلحظه بر همسر وخانواده اش جسارت کند ودر پرداخت مهریه هم که مشکلی ندارد...این هم درست نیست...


🔹✅بهتراست نسبت به جایگاه وبه میزان هم کفو بودن از نظر مالی واقتصادی زوجین این مهریه درنظر گرفته بشود..

📳⏪:کارشناس مذهبی-کد۸۱۰۳-حجت الاسلام پیشه ور

✅:این گفتگو ادامه دارد.....

محمدابراهیم پیشه ور

8103

کارشناس مذهبی ..