ریزش گلهای انار

Post

باغداری زنگ زدند و گفتن گلهای انار باغ من به شکل فوق میریزد

باغدارانی که در این زمینه مشکل دارند توضیحات خانم مهندس سلیمانی یکی از مشاوران مجموعه را در ذیل مطالعه کنید.

انار دو نوع گل دارد، گل بارده و دیگری گل نازا که از روی طول پرچم ها میشود آنها را از هم تمیز داد ، طبیعتا گل های نازا میریزند درخت انار  دو تا سه بار در طول دوره رشد، گل می دهد  گل اول که فروردین و اردیبهشت ماه است معمولا بهترین گل است و تقریبا بیست و تا بیست و پنج درصد از این گل به میوه تبدیل می شود.برای ادامه روی عکس کلیک کنید...

دلایل ریزش گلها :

✔️ اول اینکه انار گرما دوسته و نسبت به سرمای زمستان هم حساس ، خب چندسالیست شاهدیم که در شمال کشور هم سرما ی زیاد که غیر متعارف هست ، داریم پس یکی از دلایل ریزش بیش از حد گل انار ، سرمای زمستان است که باعث میشود جوانه های گل آسیب ببینند و در بهار ریزش کنند  ، بارندگی های زیاد در زمان تلقیح یکی دیگر از دلایل است
 ✔️کمبود عناصری مثل روی و بر و مولیبدن  هم میتواند سهیم باشد ، پس تا اینجا دمای هوای زمستان را بررسی کنید ، بارندگی در زمان تلقیح و کمبود بر و روی با آزمایش خاک یا برگ ، حال گل اول را که رد کنیم میرسیم به گل دوم که اواخر بهار شکل میگیرد ، این گلها و گلهای بعد که درتابستان ایجاد میشوند اگر دقت کنید دارای پرچم های بلندی هستند ، این گلها در بیشتر مواقع یا ریزش میکنند یا میمانند و بدشکل و ناقص و غیر بازاری میشوند . 
 هر میوه ای که دانه ی زیاد دارد و یا اهمیت میوه اش به دانه است ، نیاز به فسفر زیاد دارد ، از فسفر برای انار غافل نشوید ولی این را هم فراموش نکنید که فسفر بیش از حد ، باعث بلاک شدن آهن و روی و کلسیم می شود . 
عناصر بر و مولیبدن در بستن و گرده افشانی خوب بسیار موثرند .
افراط  و تفریط در کودهی ، و عدم رعایت  اصول پاشش کود و سم ، عدم رسیدگی باغ  و حضور  آفاتی چون کرم گلوگاه انار ...  از عوامل دفرمه شدن و تغییر غیر متعارف گل و میوه در انار می باشد

نسرین سلیمانی

7440

فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی بیماری شناسی گیاهی و دفع آفات از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس