مشاورین همراه زندگی بهتر
banner
هادی غلامرضازاده

نام مشاور : هادی غلامرضازاده

دپارتمان : ترک اعتیاد

تعرفه : 1000 تومان

امتیاز : 300

کد مشاور : 5508


معرفی مشاور

۵ سال سابقه مشاور مرکز بهبودی و مرکز سو مصرف مواد

درباره مشاور

کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مشاور و درمانگر اعتیاد،دارای مدرک mmtاز موسسه ملی تحقیقات اعتیاد(اینکاس)


پرونده های مشاور

...مشاهده همه...

مطالب های مشاور

...مشاهده همه...
bell

تماس از تمامی خطوط:

02175189000


تماس فقط از تلفن ثابت

9099071515


کد مشاور

5508