مشاورین همراه زندگی بهتر
banner
ابوالفضل رامندی

نام مشاور : ابوالفضل رامندی

دپارتمان : ترک اعتیاد

تعرفه : تومان

امتیاز : 319

کد مشاور : 5545


معرفی مشاور

بنام خدا ؛ مشاوراقتصاد و سرمایه گزاری -مشاور روانشناس بالینی-کاهش آسیب های اجتماعی -وابستگی و عادت های ناپسند ، بیماری اعتیاد ،مشاور خانواده ،ازدواج و خود شناسی.

درباره مشاور

بنام خدا ؛ ابوالفضل رامندی ،متولد ۱۳۶۰-دانش آموخته دانشگاه تهران ،دانشجوی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.


پرونده های مشاور

...مشاهده همه...

مطالب های مشاور

...مشاهده همه...
bell

تماس از تمامی خطوط:

02175189000


تماس فقط از تلفن ثابت

9099071515


کد مشاور

5545